Ga naar de inhoud

Bijstand bij een doorzoeking

Bijstand bij een doorzoeking

Een strafrechtelijk onderzoek kan gepaard gaan met een inval (doorzoeking) van opsporende instanties bij een al dan niet verdachte onderneming. Het betreft bijvoorbeeld een doorzoeking door de politie, de FIOD, de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT-IOD), de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) of de Inspectie SZW. Een doorzoeking is vaak onverwacht en heeft een enorme impact. Een doorzoeking is doorgaans het eerste moment waarop een onderneming en leidinggevenden daarbinnen wetenschap krijgen dat die als verdachte is aangemerkt. Aangezien een doorzoeking dient tot inbeslagname van documenten of voorwerpen die in het strafrechtelijk onderzoek eventueel tot bewijs van strafbare feiten kunnen dienen, is het van belang dat direct adequaat op de inval wordt gereageerd.

Bijstand bij doorzoeking | Ondernemingsstrafrecht

Zo is het onder meer van belang dat de opsporingsambtenaren bij binnenkomst direct door uw receptionist (na legitimatie) in een (lege) wachtruimte worden geplaatst, dat de directie wordt gehaald en dat uw advocaat wordt geraadpleegd. Vraag altijd naar de grondslag van het onderzoek: wie wordt verdacht waarvan en vraag of u verplicht bent mee te werken aan de doorzoeking. Advies is om formeel bezwaar te maken tegen de doorzoeking en niet inhoudelijk op de verdenking (en daarop gerichte vragen van opsporingsambtenaren) te reageren. U kunt verzoeken te wachten met de aanvang van een doorzoeking tot het moment dat de advocaat is gearriveerd. De advocaat kan u verder adviseren vooraf, gedurende en na afloop van de doorzoeking.

Onze advocaten hebben ruime ervaring met het bijstaan van cliënten gedurende een doorzoeking, maar ook in advisering voorafgaand aan een doorzoeking. Zo verdient het aanbeveling en is het geruststellend om een handleiding doorzoeking op te stellen specifiek toegespitst op uw onderneming. Uw onderneming is dan in ieder geval gedegen voorbereid voor de onaangename situatie dat een doorzoeking zich voordoet. Raadpleeg gerust een van onze specialisten voor advies.

Golg element | Ondernemingsstrafrecht

Advocaten

Simeon Burmeister

Robbert Jonk

Patrick van der Meij

Sabine pijl

Golf element | Ondernemingsstrafrecht

Onze locaties