Ga naar de inhoud

Bijzonder strafrecht

Bijzonder strafrecht

Het bijzonder strafrecht kent via de Wet Economische Delicten (WED) zelf ook vele uiteenlopende strafbaarstellingen, zoals die uit het milieustrafrecht. Het gaat om strafbaarstellingen die niet zijn opgenomen in het Wetboek van Strafrecht, maar in de zogenoemde bijzondere wetten. De meeste verschijningsvormen van fraude worden ook tot het bijzonder strafrecht gerekend. Een bijzondere wet beslaat doorgaans voorschriften met een specifiek thema, zoals de Wet Milieubeheer, de Douanewet en de Geneesmiddelenwet, waarvan de overtreding wordt gesanctioneerd via de WED.
Golg element | Ondernemingsstrafrecht

Advocaten

Simeon Burmeister

Robbert Jonk

Patrick van der Meij

Sabine pijl

Golf element | Ondernemingsstrafrecht

Onze locaties