Ga naar de inhoud

Rechtsbijstand

Rechtsbijstand

Er zijn verschillende vormen van rechtsbijstand mogelijk die aansluiten bij de complexe aard en inhoud van het bijzonder strafrecht en de handhaving daarvan. Tegen aantrekkelijke tarieven en op een toegankelijke wijze bieden wij u de bijstand die u en uw onderneming nodig hebben.

Vaak is de onderneming al in een strafrechtelijke procedure betrokken geraakt voordat de cliënt zich tot ons wendt. Dit is bijvoorbeeld het geval als in uw onderneming een doorzoeking plaatsvindt en de administratie in beslag wordt genomen door de justitiële autoriteiten, of als u of uw medewerkers worden uitgenodigd of aangehouden voor een verhoor op het politiebureau. Het is ook mogelijk dat schijnbaar uit het niets een dagvaarding wordt ontvangen en uw onderneming voor de rechter dient te verschijnen. Dagvaarden is niet de enige manier waarop het Openbaar Ministerie een strafzaak kan afdoen: een zaak kan ook onder voorwaarden worden geseponeerd of worden bestraft met een transactie of een strafbeschikking. Rechtsbijstand door een ervaren en deskundig advocaat is in al deze situaties onontbeerlijk.

Rechtsbijstand | Ondernemingsstrafrecht

Steeds meer ondernemingen willen voorkomen dat zij in de beklaagdenbank terechtkomen. In dat kader is het raadzaam met onze advocaten te benaderen voor advies ten aanzien een mogelijke toekomstige strafrechtelijke procedure en het afwenden daarvan. Een meer structurele vorm van advies bestaat in de zogenoemde compliance, oftewel het bewerkstelligen dat in uw onderneming wordt gewerkt in overeenstemming met alle wet- en regelgeving en gedragsregels die voor uw branche gelden.

Onze sectie biedt naast de bovengenoemde vormen van rechtsbijstand een uniek product toegeschreven op de behoeften van de onderneming in het hedendaagse verharde strafrechtklimaat en een dreigende risicoaansprakelijkheid voor gedragingen buiten de sfeer van uw eigen onderneming. Met het abonnement op onze rechtsbijstand heeft u altijd toegang tot een vijftal gespecialiseerde strafrechtadvocaten voor uw vraagstukken op het gebied van het bijzonder én het commune strafrecht die losstaan van een concrete strafrechtelijke verdenking of vervolging. U kunt daarbij denken aan kwesties als uw verplichting tot het melden van ongebruikelijke transacties op grond van de WWFT (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) en uw eigen positie ten aanzien van strafbare feiten gepleegd door derden (valse facturen, malafide zakelijke aangelegenheden, het doen van aangifte). Voor specifieke juridische kwesties op andere rechtsgebieden brengen wij u in contact met betrouwbare en deskundige advocaten en juristen binnen en buiten ons kantoor. Met dit jaarlijkse abonnement verkrijgt u bovendien een korting op de uurtarieven van onze advocaten indien uw onderneming onverhoopt betrokken raakt in een strafrechtelijke procedure.“

Golg element | Ondernemingsstrafrecht

Advocaten

Simeon Burmeister

Robbert Jonk

Patrick van der Meij

Sabine pijl

Golf element | Ondernemingsstrafrecht

Onze locaties