Ga naar de inhoud

Abonnement

Abonnement

Het is helaas geen uitzondering meer dat ondernemingen en bestuurders te maken krijgen met strafrechtelijke kwesties. Dit kan op vele verschillende manieren: uw onderneming en haar leidinggevenden of medewerkers kunnen worden betrokken in een strafrechtelijke procedure, maar het contact met justitie kan ook losstaan van de omstandigheid dat er (reeds) sprake is van een verdenking, bijvoorbeeld in het geval van derdenbeslag. Voor alle fases van de procedure (doorzoeking, verhoor, afdoening) levert ons kantoor rechtsbijstand op basis van uurtarief of prijsafspraak. In geval van een procedure spreken we van ‘rechtsbijstand achteraf’, namelijk nadat een eventuele wetsovertreding al zou hebben plaatsgevonden. Voor bepaalde vormen van rechtsbijstand voordat sprake is of zou kunnen zijn van een strafbaar feit (advies en compliance), ‘ rechtsbijstand vooraf’, gelden dezelfde mogelijkheden.

Voor vraagstukken die losstaan van een (toekomstige) verdenking van een strafbaar feit als zodanig, maar die toch al dan niet verband houden met het strafrecht of samenhangende juridische kwesties, voorziet Cleerdin & Hamer in ‘het abonnement op rechtsbijstand’. Met dit abonnement op onze rechtsbijstand heeft u altijd toegang tot een vijftal gespecialiseerde strafrechtadvocaten voor uw vraagstukken op het gebied van het bijzonder én het commune strafrecht die losstaan van een concrete strafrechtelijke verdenking of vervolging. Als abonnee krijgt u een vast aanspreekpunt dat ook voor dringende aangelegenheden buiten kantoortijden is te benaderen. In het geval dat uw vaste aanspreekpunt afwezig is of bezet is, wordt u doorgeleid naar een vaste waarnemer. U heeft kortom altijd een aanspreekpunt.
Abonnement | Ondernemingsstrafrecht

Het abonnement kost een vast bedrag per jaar en behelst op jaarbasis een maximum van tien uren rechtsbijstand per onderneming ten aanzien van kwesties die losstaan van een procedure of ondersteuning op het gebied compliance. De nazorg voor een eenmaal afgerond compliance traject valt wel binnen het abonnement. In het geval de rechtsbijstand binnen het abonnement de tien uren overschrijdt, wordt gewerkt tegen een gereduceerd tarief. Net als in het geval dat uw onderneming als abonnementhouder onverhoopt betrokken raakt in een strafrechtelijke procedure, geldt voor die uren buiten het abonnement een korting van 10 tot 15% op het reguliere uurtarief van onze strafrechtspecialisten.

Voor specifieke juridische kwesties op andere rechtsgebieden kunnen wij u in contact brengen met betrouwbare en deskundige advocaten en juristen binnen en zo nodig buiten ons kantoor. De eerste werkzaamheden van de advocaten en juristen binnen ons kantoor (bijvoorbeeld arbeidsrecht, vastgoedrecht of ondernemingsrecht) in de vorm van een quickscan van het vraagstuk vallen binnen het abonnement; voor de overige werkzaamheden in het kader van een advies of een procedure op die andere rechtsgebieden geldt het gereduceerde uurtarief. Ons kantoor heeft daarnaast een groot netwerk aan bevriende advocatenkantoren met een nichepraktijk. Doorverwijzing door ons kantoor biedt u de garantie dat u deskundige en doelmatige rechtsbijstand krijgt tegen het gereduceerde uurtarief dat onze eigen advocaten ook in rekening zouden brengen.

Golg element | Ondernemingsstrafrecht

Advocaten

Simeon Burmeister

Robbert Jonk

Patrick van der Meij

Sabine pijl

Golf element | Ondernemingsstrafrecht

Onze locaties