Ga naar de inhoud

Hypotheekfraude

Hypotheekfraude

Hypotheekfraude is de verzamelnaam van fraude die samenhangt met het verkrijgen van een hypotheek. De verdenking kan zijn dat een hypotheek is verkregen op basis van valse informatie, bijvoorbeeld een onjuiste of nagemaakte werkgeversverklaring of loonstrook.

Het Openbaar Ministerie zal dan hoogstwaarschijnlijk willen vervolgen wegens de verdenking van valsheid in geschrifte. Het komt regelmatig voor dat deze verdenking gepaard gaat met een verdenking van witwassen en oplichting.

Hypotheekfraude | Ondernemingsstrafrecht

Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen wegens hypotheekfraude worden vervolgd. Voor een veroordeling kan de rechter bij natuurlijke personen – naast een geldboete en een taakstraf – een gevangenisstraf opleggen. In geval van een veroordeling spelen voor de vraag welke straf de rechter oplegt allerlei factoren een rol, bijvoorbeeld de omstandigheden waaronder het feit is begaan, de mate waarin de verdachte door de overtreding voordeel heeft verkregen en de mate waarin door de gedraging het vertrouwen in de markt is geschaad. Gelet op de (mogelijk) verregaande consequenties is het van groot belang in een vroegtijdig stadium een advocaat te raadplegen. We denken graag mee met u over vraagstukken die zien op een verdenking wegens hypotheekfraude.

Golg element | Ondernemingsstrafrecht

Advocaten

Simeon Burmeister

Robbert Jonk

Patrick van der Meij

Sabine pijl

Golf element | Ondernemingsstrafrecht

Onze locaties