Ga naar de inhoud

Advies

Advies

Wij zijn strafrechtspecialisten in de breedste zin van het woord. Dit betekent dat u bij ons terecht kunt voor advies ten aanzien van allerlei strafrechtelijke vraagstukken, in elke fase van een lopende strafzaak, maar ook al daarvoor.

Voorafgaand aan een strafrechtelijk procedure

Voorkomen is beter dan genezen. Het ligt voor de hand dat u bij voorbaat wilt weten of uw onderneming of u als feitelijk leidinggevende mogelijk een risico loopt op strafrechtelijke aansprakelijkheid (zie ook compliance). Wij kunnen u daarbij helpen en de vraag beantwoorden of uw onderneming handelt overeenkomstig de toepasselijke regelgeving. Het is ook denkbaar dat u bij het betreden van een nieuwe risicovolle ‘business’ of (buitenlandse) markt advies wenst, bijvoorbeeld over de toelaatbaarheid van faciliterende betalingen op buitenlandse (corrupte) markten. Daarnaast is het mogelijk dat u een advies van ons wenst met betrekking tot een eventuele strafrechtelijke aansprakelijkheid bij bedrijfsongevallen, overtredingen van milieuwetgeving, strafbare feiten gepleegd door werknemers of de gevolgen van het onjuist doen van aangifte vennootschapsbelasting.

Advies | Ondernemingsstrafrecht

Gedurende een strafrechtelijke procedure

Wanneer u of uw onderneming als verdachte in een strafrechtelijk onderzoek is aangemerkt, is advies van een strafrechtspecialist onontbeerlijk. Reeds in een zeer vroeg stadium van dat onderzoek dienen belangrijke keuzes te worden gemaakt ten aanzien van uw positie en proceshouding. Beroept u zich van meet af aan op uw zwijgrecht, of juist niet? Het zwijgen verdient vaak aanbeveling indien u nog niet de beschikking heeft over processtukken of nog niet precies weet hoe de verdenking luidt. Een advies omtrent het zwijgrecht kan weer anders uitvallen indien u of uw onderneming wordt verdacht van witwassen. In dat geval kan van een verdachte al in een vroegtijdig stadium een verklaring worden verlangd, met name vanwege een toets van de betrouwbaarheid van die verklaring. Een afweging hieromtrent is al met al echt afhankelijk van de concrete omstandigheden van het geval. Onze strafrechtspecialisten kunnen u in dit verband van advies voorzien.

Een andere mogelijkheid is dat u of uw onderneming wordt geconfronteerd met (conservatoir) beslag op bankrekeningen en/of onroerende goederen. U kunt tegen dit beslag in rechte opkomen en wij kunnen u daarin bijstaan.

In geval u of uw onderneming in een strafrechtelijke procedure is betrokken, kan het van groot belang zijn al in een vroeg stadium ontlastend bewijsmateriaal te verzamelen, bijvoorbeeld door middel van het aandragen van getuigen en/of deskundigen. Onze zeer ruime en brede ervaring in de strafrechtspraktijk kan van grote waarde zijn voor u of uw onderneming.

Wij bieden begeleiding en advies voor alle facetten van de strafrechtelijke procedure. In een voor u veelal onbekende wereld, kunnen wij ervoor zorgen dat u er niet alleen voor staat.

Golg element | Ondernemingsstrafrecht

Advocaten

Simeon Burmeister

Robbert Jonk

Patrick van der Meij

Sabine pijl

Golf element | Ondernemingsstrafrecht

Onze locaties