Ga naar de inhoud
Faillissementsfraude | Ondernemingsstrafrecht

Een klaagschrift tegen de praktijk van de inbeslagname in strafzaken

http://cleerdin-hamer.nl/advocaten/mr-p-p-j-van-der-meij In het augustus-nummer van het wetenschappelijk tijdschrift Strafblad beklagen onze strafrechtadvocaten Patrick van der Meij en Sabine Pijl zich over de wijdverbreide praktijk van het in beslag nemen van geld en voorwerpen door politie en het Openbaar Ministerie. “Het komt vaak voor dat bij een doorzoeking van een woning ongericht allerlei telefoons, iPads en laptops en andere voorwerpen in beslag worden genomen, die pas na vele maanden of zelfs nooit worden teruggegeven aan onze cliënten”, aldus Sabine Pijl. “Die zijn dan kapot of beschadigd, of cliënt heeft al nieuwe moeten kopen. Het blijft lang onduidelijk wat de politie allemaal heeft meegenomen. Het komt ook voor dat een cliënt wordt vrijgesproken, maar in de tussentijd zeer veel nadeel heeft ondervonden van het beslag op zijn geld of zijn bankrekening. In de extreme situaties gaan bedrijven failliet, terwijl achteraf een cliënt maar weinig valt te verwijten. Auto’s worden zonder kennisgeving van inbeslagneming meegenomen en binnen zeer korte tijd geveild, nog voordat de verdediging in de gelegenheid is gesteld een bezwaarschrift in te dienen. De cliënt wordt niet eens geïnformeerd over de aankomende verkoop, een dergelijke notificatieplicht bestaat niet .” Samen met Patrick van der Meij constateert zij dat het probleem vooral lijkt te zijn gelegen in een gebrek een effectieve beklagprocedure. Van der Meij stelt daarover: “De beklagrechter toetst slechts marginaal, aan de hand van een heel strikt criterium. Alleen als het echt onwaarschijnlijk is dat cliënt zal worden veroordeeld voor het feit waarvan hij wordt verdacht, zal de rechter de opdracht geven aan de officier van justitie het beslag voortijdig te retourneren. Er wordt onvoldoende gezocht naar alternatieven waarbij een cliënt niet onnodig veel schade wordt berokkend en het Openbaar Ministerie in geval van een veroordeling uiteindelijk wel gewoon verhaal kan halen.” Lees voor de gehele bijdrage: Inbeslagneming als het zwarte gat van een strafrechtelijk onderzoek